Serhat Kalkınma Ajansı
+90 474 212 52 00

Destekler

Kalkınma ajansları uygulayıcı birimler olmamakla birlikte, sorumlu oldukları illerde bu illerin sosyal, ekonomik, teknoloji vb. tüm sektörlerinde koordinasyon ve katalizör görevi üstlenmektedirler.

Ajanslar bölgedeki farklı sektörleri için katalizör ve koordinatörlük görevlerini yerine getirirken araştırmalar, raporlar, çalıştaylar, eylem planları, bölge planları hazırlar ve bölgenin ihtiyaçlarını, önceliklerini belirler. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre mevzuatın öngördüğü destek türlerinin sektörlerini belirler. Kalkınma ajanslarının yürütmesi öngörülen bu destek türleri, Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’nda açıkça belirtilmiş ve alt bileşenlere ayrılmıştır.

Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’nda belirtilen tüm destek türleri ilgili ajans tarafından tasarlanan programlar kapsamında yürütülür. Bu sebepten her bir programın ayrıntıları ve kuralları farklılık gösterebilir. Her bir program bölge illerinden sorumlu olan ajans tarafından tasarlanıp yürütülür. Programlar farklı dönemlerde tasarlanıp her bir programa ait başvuru rehberinde ayrıntılarıyla düzenlenir.