Serhat Kalkınma Ajansı
+90 474 212 52 00

TRA2 Bölgesi

Genel Bakış

TRA2 Düzey 2 Bölgesi (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) Türkiye’nin kuzey doğusunda yer almaktadır. Bölge 30.193 km²’lik alanı ile Türkiye yüzölçümünün yüzde 3,8’ni oluşturmaktadır.

Bölgenin yüzey şekillerinde dağlar, platolar, yaylalar, ovalar ve nehirler geniş yer tutmaktadır. Bölge’nin rakımı 805 m (Dilucu Ovası) ile 5.137 m (Ağrı Dağı) arasında değişmektedir. Türkiye’nin en yüksek volkanik kütleleri olan Ağrı, Süphan, Tendürek dağları ile Allahuekber ve Yalnızçam sıradağları TRA2 Bölge’sinde yer almaktadır.

Bölge doğusunda Ermenistan, güneydoğusunda İran ve Nahcivan, güneyinde Bitlis ve Van, güneybatısında Muş, batısında Erzurum, kuzeybatısında Artvin ve kuzeyinde Gürcistan ile çevrilidir. TRA2 Bölgesi dört ülke (Gürcistan, Nahcivan-Azerbaycan, İran ve Ermenistan) ile sınırı olması nedeniyle önemli bir konumda bulunmaktadır.

Bölgede yedi sınır kapısı bulunmakla birlikte sadece 3’ü aktif olarak kullanılmaktadır.

Bölge illerinin rakımları genel olarak yüksektir. Ağrı 1640 mt. Ardahan 1800 m. ve Kars 1768 m. rakıma sahipken bölgede mikro klima özelliği gösteren Iğdır ili ise 800 – 900 mt. rakımda bulunmaktadır. Bu durum Iğdır ili hariç kış koşullarının uzun ve ağır geçmesini beraberinde getirmektedir. Iğdır ise, Akdeniz iklimi özelliği göstermektedir.

Bölgenin Jeostratejik Konumu ve Önemi

Sovyetler Birliği’nin dağıldığı ve Çin’in dünya ticaretindeki payının arttığı son 20 yılda küresel ekonomi yeni rotalar oluşturmaktadır. Bu rotaların oluşmasında Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan gibi eski Sovyet Cumhuriyetlerinin sahip olduğu enerji kaynaklarının gelişmiş batı ülkelerine transferi önemli etkenler olmaktadır.

Hazar Havzası enerji kaynaklarının batıya taşınmasını sağlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ile Azerbaycan (Bakü-Tiflis-Erzurum) ve İran’dan tedarik edilen doğal gazları taşıyan Doğu Anadolu Doğal gaz Ana İletim Hattı ve inşaatına başlanacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı TRA2 Bölgesi’nden geçmektedir.

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla sağlanan güvenli enerji koridoru, demiryolları ve karayolları ile desteklenmek durumundadır. Son yıllarda bölge, Kars uluslararası havalimanı terminal binası, Ankara-Kars hızlı tren ve Kars Tiflis-Bakü demiryolu hattı, proje aşamasında olan Kars-Iğdır-Nahcivan demiryolu ve Kars Lojistik Merkezi gibi büyük kamu yatırımlarına ev sahipliği yapmaktadır. Kars-Tiflis-Bakü ve Kars-Iğdır-Dilucu-Tahran-İslamabad demiryolları ile Trans-Kafkasya ulaşım koridorunun tesis edilmesi projesi, Marmaray vasıtasıyla Kazakistan ve Çin’i Avrupa’ya bağlayacaktır.

Bu koridorla birlikte Kafkasya ve Orta Asya'ya yönelik insan ve mal trafiğinde meydana gelecek artış bölgenin stratejik konumunu daha da güçlendirecek olup Türkiye’nin batısı ve Avrupa pazarlarına olan coğrafi uzaklık dezavantajına rağmen TRA2 Bölgesi Asya pazarlarına yakınlığı ve geçiş yolu üzerinde olması nedeniyle önümüzdeki dönemde önemini ve gelişmişlik düzeyini arttırabilecek potansiyellere sahiptir.